banner

제품

커피 컵, 종이, 일회용, 녹색, 흰색, 뜨거운, 벽 항목, 스타일 세트, 차, 색상, 대체, DIN

커피 컵, 종이, 일회용, 녹색, 흰색, 뜨거운, 벽 항목, 스타일 세트, 차, 색상, 대체, DIN

커피 컵, 종이, 일회용, 녹색, 흰색, 뜨거운, 벽 항목, 스타일 세트, 차, 색상, 대체, DIN
공유하다

설명

기본정보
모델 번호.7온스
인증서ISO, SGS, FDA
조사유효한 무료 샘플
배달 시간입금 후 30-50일
크기2,5온스~20온스
운송 패키지50개/케이스, 20케이스/박스
사양73*50*78
등록 상표개별적으로 조정됨
기원안후이, 안칭
HS 코드4823699000
생산 능력2 컨테이너/태그
상품 설명
종이컵 크기
크기치수패키지상자 크기(cm)용량수량/40㎡
사실은조각/가방자루/판지시간CBMCtns
2.5온스50*35*4850202621.5290,0174500
3온스55*38*5650202822.5290,0183500
4 온스62*45*6050203125290,0233050
5온스63*45*7350203226300,0252820
6 온스68*50*7150203528290,032500
7온스/WH73*50*785020373032.50,0361960년
7보즈73*53*7850203730320,0361960년
8보즈/WH75*52*9050203830.5350,0411760년
8온스80*56*9050204032.5380,051400
9온스/WH76*53*9550203931350,0431670년
10온스80*51*11550204133370,0511350
12온스90*60*1155020463745,50,077900
16 온스90*60*13550204637510,086800
20온스90*60*1585020463768

Coffee Cups Paper Disposable Green White Hot Wall Item Style Sets Tea Color Alternative DIN

Coffee Cups Paper Disposable Green White Hot Wall Item Style Sets Tea Color Alternative DIN

Coffee Cups Paper Disposable Green White Hot Wall Item Style Sets Tea Color Alternative DIN

Coffee Cups Paper Disposable Green White Hot Wall Item Style Sets Tea Color Alternative DIN

Coffee Cups Paper Disposable Green White Hot Wall Item Style Sets Tea Color Alternative DIN


당사 연락처